Länklistan
 Nyheter från GT
Navigation: Hjältemodigt bra svenska länkar / Tjänster / Arbetsmiljö och Riskhantering /

Att göra en bra arbetsmiljöplan för företaget är ett bra sätt att jobba konstruktivt med ett huvudmål för arbetsmiljön. Man bör/kan sätta upp flera delmål och även ha en bra tidsplan för arbetet. Detta utformas givetvis utifrån företagets förutsättningar och Arbetsmiljökonsult vinnlägger sig om att detta ska ske till en rimlig kostnad för företaget utifrån uppnådd nytta av den förbättrade arbetsmiljön. Det ska i korthet inte kosta mer än det smakar!
Kontakta arbetsmiljökonsult för arbetsmiljöplan


På ledarna finns tips och råd som rör din vardag som chef - coaching, chefutbildning, chefutveckling, ledarskap, utvecklingssamtal och karriär, konflikthantering samt lönestatistik till chefer. Bli säkrare i ditt chefsjobb, få chefstöd och bli en bättre chef. Ledarna erbjuder chefstöd och kunskap om utvecklingssatmal, arbetsrätt, karriär, ledarskap mm. Tillgång till lönestatistik för chefer och ta del av avtal som rör din tjänst. Samla kunskap, hämta inspiration och idéer, utbyt erfarenheter med andra chefer. Ledarnas värderingar ?Ledarskap är grundläggande för att skapa resultat. ?Att leda fram till resultat är chefens viktigaste uppgift. Cheferna har en avgörande roll för företagens och förvaltningarnas framgång.
Ledarna - Sveriges chefsorganisation


Följer vi lagen? Är arbetsmiljöuppgifterna tydligt delegerade? Dokumenterar vi det som lagen kräver? Hur samverkar vi? Dessa punkter och ytterligare krav är tydligt beskrivna i arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har utvecklat ett webbaserat interaktivt ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete som vi är med och implementerar i organisationen. Ledningssystemet garanterar att organisationen lever upp till de lagkrav som gäller.
Systematiskt arbetsmiljöarbete


Abonnera på fruktkorgar! När du abonnerar på fruktkorgar så är det vi som gör jobbet. Du och dina kollegor njuter av frukten. Vi ordnar resten. Vår affärsidé är att leverera färsk frukt till företag på ett enkelt och miljömedvetet sätt. Vi gör våra kunder glada helt enkelt. Leverans ingår dessutom i priset. Ovan kan du klicka dig vidare för att se vårt sortimentet av fruktkorgar som vi erbjuder till våra kunder.
Frukt på jobbet via Fruktkuriren